Albert ve všech hypermarketech a vybraných supermarketech